Nacionālai daivinga līgai ir plaša daivinga klubu, daivinga un frīdaivinga skolu sistēma, kas nodrošina zemūdens iegrimšanas apmācību Maskavā, Pēterburgā un daudzās citās Krievijas pilsētās, kā arī Kijevā, Rīgā; un siltajās zemēs - Ēģiptē, Taizemē, Vjetnamā, Maldivu salās un uz citiem planētas kūrortiem ar sertifikāciju pēc apmācību kursa apgūšanas.

Nacionālā daivinga līga (NDL) ir organizācija, kas ir izstrādājusi lielu unikālu akvalangistu (daiveru) un frīdaiveru (ūdenslīdēju) apmācības programmu skaitu, kas balstās uz elpošanas aiztures (apnoja).

Šodien daivings (scuba daivings) vai zemūdens iegrimšana ar akvalangu ir populārs aktīva tūrisma veids, kurš ikvienam ir pa spēkam.

Mūsdienu daivinga un frīdaivinga drošība atrodas ļoti augstā līmenī, jo apmācības NDL klubos un skolās notiek pēc vienotiem starptautiskiem ISO un EN standartiem.

Nacionālās daivinga līgas speciālisti ir izstrādājuši daudzas daivinga un frīdaivinga apmācības programmu kursus gan akvalangistiem amatieriem, gan arī profesionāļiem, kas kopumā veido NDL apmācības sistēmu.

Sistemātiskā pieeja daivinga apmācībās ir:

 1. Mācību grāmatas, kurās ir detalizēti izskaidroti visi darbību posmi sākot ar iegrimšanas organizāciju līdz ieniršanas procesa norisei, ir izklāstītas visas daiverim nepieciešamās zināšanas par iegrimšanas fizikas un fizioloģijas pamatiem, informācija par vispārējo okeanoloģiju, zemūdens iegrimšanas aprīkojumu un nepieciešamām praktiskajām prasmēm, kā arī stingra mācību materiāla metodiskā secība u.c.
 2. Daiveru sertifikācijas sistēma ar dažādiem sagatavotības līmeņiem. Akvalangista sertifikācija liecina par viņa sagatavotības līmeni, pieredzi un maksimāli pieļaujamo šim akvalangistam ieniršanas dziļumu. Piemēram, akvalangists, kas ir izgājis daivinga apmācības Maskavā vai Rīgā, ierodoties daivinga klubā Šarm El-Šeihā, Hurgadā vai Ko Tao uzrāda savu starptautisko daivera sertifikātu kā apstiprinājumu par savu sagatavotības līmeni.
 3. Metodiskie materiāli profesionāliem instruktoriem. Tie ir metodiskie materiāli instruktoriem - grāmata, kas satur pilnu lekciju konspektu un detalizētu nodarbību uzbūves plānu.
 4. Vienota sertificētu daiveru un frīdaiveru, kā arī daivinga amatieru un profesionāļu datu bāze.

NDL kursu apraksts

Šajā kursā studenti apgūst daivinga pamatus. Pēc šī kursa veiksmīgas nokārtošanas daiveris iegūst NDL Diver sertifikātu, kas ļauj viņam veikt iegrimšanas ne vairāk kā 18 metru dziļumā profesionāļa (daivinga instruktora) uzraudzībā.

Kursa pārskats

Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

Teorētiskā daļa satur daiverim būtiskas zināšanas fizikā, vispārējā okeanoloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, par iegrimšanas inventāra uzbūvi un funkcionēšanu.

Praktiskā daļa aptver vingrinājumu kompleksu ūdenstilpēs (baseinā un atklātā ūdenstilpē), kuri ir nepieciešami droša daivinga prasmju apgūšanai.

Apmācību kurss ietver:

 • piecas teorētiskās nodarbības klasē;
 • piecas praktiskās nodarbības slēgtā ūdenstilpē (baseinā vai kādā akvatorijā ar seklūdens zonu, kurā nav straumes un ir dibens, uz kura akvalangists var nostāties uz kājām);
 • divas iegrimšanas atklātā ūdenstilpē (Slokas karjers);
 • teorētiskais eksāmens;
 • praktiskais eksāmens.

DIVER NDL kvalifikācija ļauj:

 • Plānot, vadīt un reģistrēt bezdekompresijas ieniršanas ar savu partneri bez instruktora pavadības atbilstošajā daiver aprīkojumā savu zināšanu un prasmju ietvaros, kuras tika apgūtas mācību procesa laikā.
 • Iznomāt daivinga inventāru jebkuros daivinga centros un saņemt arī citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar zemūdens ieniršanu.

Daiveri, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu drīkst nirt tikai sertificētā pieaugušā (pilngadīga) daivera pavadībā.

NDL Universal Diver kurss sniedz akvalangistam iespēju palielināt savu iegrimšanas dziļumu, novērtēt daivinga skaistumu diennakts tumšajā laikā un apgūt zemūdens navigācijas pamatus.

Sertifikācijas nosacījumi: NDL Diver vai līdzvērtīgs sertifikāts.

Kursa pārskats

NDL Universal Diver kursa programma iekļauj vienu teorētisku lekciju un praktiskās nodarbības ar ieniršanu atklātā ūdenstilpē.

Apmācību laikā daiveri apgūst sekojošas prasmes:

 • Zemūdens iegrimšana ar akvalangu diennakts tumšajā laikā, izmantojot laternas.
 • Iegrimšanas no 18 līdz 39 metru dziļumā.
 • Zemūdens orientēšanās pēc dabas orientieriem un izmantojot kompasu.

Pēc sekmīgas apmācības kursa apgūšanas daiveris iegūst NDL Universal Diver sertifikātu, kas dod iespēju veikt iegrimšanas dziļumā ne vairāk par 39m kopā ar pārinieku.

Apmācības ieniršanu skaits - 5.

Bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem ieteicamas apmācības pēc NDL Junior Universal Diver programmas.

NDL Universal Diver kvalifikācija ļauj:

 • Droši nirt ar pārinieku dziļumā vairāk par 18 metriem (līdz 40 m).
 • Droši nirt ar pārinieku nakts laikā.
 • Ievērojami uzlabot zemūdens orientēšanās efektivitāti.

Pēc veiksmīgas NDL Universal Diver kursa apgūšanas daiveris var paaugstināt savu līmeni, turpinot apmācības citos NDL kursos.

Daivings ar akvalangu zināmā mērā ir saistīts ar dzīvības un veselības apdraudējuma risku. Tieši tāpēc tika izstrādāts Rescue Diver (daiveris-glābējs) kurss, kas palīdzēs Jums sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušiem akvalangistiem. Tas dos Jums iespēju uzņemties atbildību par savas ģimenes un tuvinieku dzīvību un veselību. Vissvarīgākais pasaulē ir cilvēka dzīvība un veselība. Jūsu NDL instruktors apmācīs Jūs, kā sniegt palīdzību panikā esošajam akvalangistam, bezsamaņā esošajam akvalangistam, kā veikt mākslīgo elpināšanu un vēl daudz ko citu. Esiet sveicināti NDL Rescue Diver apmācības kursā!

NDL Rescue Diver kurss ļauj akvalangistam apgūt pirmās medicīniskās palīdzības prasmes, pareizas rīcības ārkārtējās situācijās, novērst nelaimes gadījumus uz ūdens un zem ūdens.

Sertifikācijas nosacījumi: NDL Diver vai līdzvērtīgs sertifikāts, vismaz 20 dokumentētas ieniršanas ar sekojošajiem nosacījumiem: iegrimšanas nakts laikā, dziļa ieniršana, zemūdens navigācija. Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) kursa apgūšanas apliecība (ne vecāks par 2 gadiem). Šai prasībai jābūt izpildītai uz sertifikācijas brīdi.

Kursa pārskats

NDL Rescue Diver kurss sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām šai kvalifikācijai attiecīgo prasmju apgūšanai:

 • Rīcības ekstremālās situācijās.
 • Palīdzības sniegšana uz ūdens un zem ūdens.

Pabeidzot apmācību kursu akvalangists iegūst NDL Rescue Diver sertifikātu.

NDL Rescue Diver sertifikātu var iegūt praktiski ikviens vesels cilvēks, kurš ir apguvis šai kvalifikācijai nepieciešamās prasmes.

Minimālais mācību ieniršanu daudzums - 4.

Bērniem 10 – 14 gadu vecumā tiek piedāvāta NDL Junior Rescue Diver programma.

Diver NDL Resque kvalifikācija ļauj:

 • Sniegt palīdzību cietušajam akvalangistam uz ūdens virsmas un zem ūdens.
 • Jābūt gataviem rīkoties ārkārtas situācijās.
 • Paredzēt un novērst problēmas ieniršanas ar akvalangu laikā.

NDL Divemaster ir pirmais profesionālais līmenis daivingā. Daiveris, kas ir veiksmīgi apguvis NDL Divemaster kursu iegūst iespēju strādāt un pelnīt daivinga industrijā kā iegrimšanu gids, palīdzēt instruktoram vadīt apmācības, vadīt izmēģinājuma ieniršanas.

NDL Divemaster kurss ietver teorētisko un praktisko apmācību.

Sertifikācijas nosacījumi: NDL Rescue Diver vai līdzvērtīgs sertifikāts. Laba fiziskā forma, lai nodarbotos ar daivingu. Vismaz 20 dokumentētas ieniršanas mācību kursa sākumā un vismaz 60 līdz kursa beigām, ieskaitot nakts, dziļu iegrimšanu un zemūdens orientēšanos.

Kursa pārskats

NDL Divemaster kurss ietver teorētisko un praktisko apmācību.

Teorētiskā daļa ietver:

 • Detalizētu informāciju par daivinga teoriju.
 • Darba metodoloģiju ar daivinga centra klientu.
 • Ieniršanas organizācijas un grupu uzraudzības noteikumi.
 • Ētika un psiholoģija, komunikācija ar klientiem.
 • Oratora mākslas pamati.

Praktiskā kursa daļa ietver virkni vingrinājumu darbam:

 • Par instruktora asistentu (palīgs).
 • Par izmēģinājuma un iepazīšanas iegrimšanu vadīšanas profesionāli (Test Dive).
 • Par sertificēto daiveru grupu pavadošu zemūdens gidu.

Minimālais praktisko nodarbību skaits - 15.

Informācija, kuru aptver apmācību kurss, nav sadalīta standarta nodarbību blokos.

Pēc veiksmīgas NDL Divemaster Diver kursa apgūšanas daiveris var turpināt apmācības un uzlabot savas profesionālās iemaņas, piesakoties uz NDL instruktoru apmācību kursu.

Kas apvieno visus NDL izstrādātos kursus?

Apmācību praktiskums

 • Teorētiskās nodarbības - iepazīšanās ar ieniršanas inventāru - tiek apgūtas ne tikai tehniskā rakstura īpašības, bet liela uzmanība tiek veltīta aprīkojuma praktiskajam pielietojumam, apkalpošanai un glabāšanai;
 • • Apgūstot iegrimšanas plānošanas principus uzsvars tiek likts darbam ar zemūdens datoru. Nodarbības ūdenstilpē - precīzi, secīgi un vizuāli vingrinājumu izpildes secības apraksti; kurss ietver vingrinājumus darbam ar inventāru ūdenī atbilstoši reāliem daivinga apstākļiem; programma paredz paša ūdenslīdēja izglābšanās iemaņu apgūšanu no jebkura pieļaujamā daivingā dziļuma.

Apmācību elastīgums

 • Kursu struktūra un secība sniedz studentam iespēju izvēlēties sev piemērotāko (hronoloģijas un kvalifikācijas ziņā) individuālo apmācību grafiku dažādos NDL hierarhijas līmeņos.

Aizraujošās apmācības

 • Interesanti un specifiskie kursi ļauj studentam būt iesaistītam daivingā un kluba darbā pat tad, ja nav iespējams veikt nodarbības atklātā ūdenī. Šādos apstākļos daivings no "atvaļinājuma" aktivitātes kļūst par kluba dzīvi cauru gadu, pat bez braucieniem uz tālām valstīm.

NDL - profesionāļiem

NDL profesionāļi ir ūdenslīdēji ar sertifikāciju ne zemāku par NDL DIVEMASTER līmeni.

NDL instruktoram ir jābūt par spilgtu daivinga profesionalitātes piemēru, kas paredz sekojošu elementu izpildi augstākajā līmenī:

 • zemūdenes peldēšanas prasmes;
 • prasmes, kas nodrošina daiveru drošību;
 • glābšanas prasmes uz ūdens;
 • padziļinātas daivinga teorijas un vēstures zināšanas, individuālā pieeja katram studentam, stingra NDL standartu ievērošana;
 • līdera īpašības un spēja kļūt par piemēru saviem studentiem.

NDL profesionālais līmenis ir:

 • spēja strādāt jebkurā vietā pasaulē;
 • iespēja ceļot, pelnot naudu;
 • nepārtrauktu karjeras izaugsmes iespēju un kvalifikācijas līmeņa uzlabošanu;
 • juridisku aizsardzību.

Apmācības maksa

Kurss Apmācības maksa Mācību grāmatas maksa
Diver EUR 325.00
EUR 30.00
Junior Diver EUR 325.00
EUR 30.00
Diver Refferal EUR 250.00
EUR 30.00
VIP Refferal EUR 400.00
EUR 30.00
VIP Diver EUR 480.00
EUR 30.00
Universal Diver EUR 270.00
Rescue Diver EUR 300.00
EUR 30.00
Divemaster EUR 480.00
Master Scuba Diver pēc pieprasījuma
Instructor Assistant pēc pieprasījuma
Bubblemaker pēc pieprasījuma

Tuvākas tūres

Pēdējie jaunumiLai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu
© 2022 Daivinga klubs "JŪRAS VĒJŠ"